"Na území naší oblastní charity se Tříkrálová sbírka konala asi ve stovce obcí, letos se nově připojily Lysice a Holštejn. V Blansku letos chodilo víc skupinek koledníků než v minulých letech,“ shrnula Marie Sedláková z blanenské charity. Celkem na Blanensku koledovalo kolem tisícovky dobrovolníků.