Přečíst nahlas část Bible ostatním posluchačům nebo kolemjdoucím může kdokoliv. Veřejné čtení Bible má připomenout smysl Velikonoc a upozornit na Bibli jako na naše společné kulturní dědictví. Akce trvá i přes noc a končí až v sobotu v devět večer. V sobotu zpestří na náměstí od devíti ráno do jedenácti čtení blok písní a chval.