V jednom z menších sálů si návštěvníci výstavy prohlédnou například různé betlémy. Nejstarší z nich pochází z roku 1920. Dále pak skleněné figurky, obrázky a ozdobné vánoční předměty. Celý týden pracovali v Dělnickém domě také šikovní řemeslníci a umělci. Vyráběli voskové batiky, korálky či ozdoby z šustí. Ve čtvrtek předvedl své umění řezbář Stanislav Kala a výrobu košíků z papíru přiblížila Irena Wutková. V pátek budou k vidění starobylá řemesla, která už moc lidí neumí. Paličkování v podání paní Moravcové. Do drátkování se zase pustí paní Švestková.