Kurs pod odborným vedením absolvovalo sedmnáct studentů. Výsledkem jejich práce byla slavnostní tabule zářící barvami a zaplněná nejrůznějšími pochutinami. Po krátkém proslovu se mohl dav návštěvníků vrhnout na dílo šikovných studentů.