K vidění byla například ukázková tavba v replice kusové železářské pece používané dávnými slovanskými hutníky, pálení vápna v selské vápence, textilní technologie využívané v období raného středověku, pečení chleba v rekonstrukci středověké pece nebo pálení dřevěného uhlí v milíři. Příchozí si mohli též vyzkoušet například psaní brkem nebo se naučit rozeznávat bylinky.

Ukázky tradičních řemesel u Staré huti však nebyly v okolí tím jediným lákadlem. Lidé mohli také navštívit ekologické volnočasové centrum Švýcárna, arboretum ve Křtinách, světelský oltář v adamovském kostele svaté Barbory či běžně nepřístupné jeskyně Stará Drátenická a Býčí skála.

Šestnácté setkání ve střední části Moravského krasu se stalo součástí oslav šedesátého výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti Moravský kras.