„Smyslem výstavy je netradiční formou přiblížit veřejnosti problematiku onkologických onemocnění. Snažíme se zejména klást důraz na otázky prevence či vysvětlení rizik. Příchozím také radíme, jak se vyvarovat rakovině zdravým životním stylem a životosprávou," řekla za pořadatele Iva Kurcová.

Na náměstí byly připraveny hry o ceny, výstava Labyrint zdraví s kreslenými vtipy známých kreslířů a fotografiemi, poradna a měření zdravotních ukazatelů.