Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti a pak pod dohledem policistů vyjely na pětiminutovou projíďku po dopravním hřišti. Za každý přestupek pak sbíraly trestné body. Nechyběl ani kurz první pomoci a zkouška znalosti pravidel silničního provozu.