„Mladí kolikrát nevědí, co se stalo v osmašedesátém roce, někteří dokonce nemají ponětí ani o listopadu 1989. Je tedy důležité připomenout 8. květen alespoň veřejným projevem či položením věnců k pomníkům," sdělil za vojenské sdružení Stanislav Šrámek. Ten prožil konec války jako desetiletý chlapec. Bydlel tehdy v Uherském Brodě, přes který se přehnala fronta. „U nás doma tak bydleli ruští důstojníci," dodal.