Už sedmnáctý celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. „Každý, kdo si pastelku koupil, podpořil projekty pro těžce zrakově postižené," řekla Marie Reková z oblastní odbočky organizace v Blansku.

Výtěžek sbírky přispěje na výcvik vodicích psů, odstraňování různých bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách, na podporu jejich volnočasových a sportovních aktivit nebo na převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. „Značná část prostředků bude použita na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života," doplnila Reková.