V terénu neobvyklá stavba vydržela desítky let, její zánik je však stále zahalený rouškou tajemství. „Vznik vejce pravděpodobně souvisel s výstavbou železniční trati Brno - Česká Třebová, která započala roku 1843 a ukončena byla jejím slavnostním uvedením do provozu 1. ledna 1849,“ uvedl jeden z badatelů David Varner.

Poznamenal, že podle některých pramenů představovalo vejce dekorativní předmět, jiní mu připisovali funkci praktickou při ražbě tunelů či jej označili za pokusný odlitek při kontrole kvality betonu. „Objevila se také domněnka, že vejce bylo vybetonováno z materiálu zbylého při stavbě tunelu,“ poznamenal Varner.

Jižní Morava inspiruje k poznávání tradic i k cestování obytným vozem.
Jih Moravy láká turisty na tradice i na dovolenou v obytném voze

S ostatními kolegy se mu podařilo v historických regionálních publikacích najít k betonovému vejci zajímavá data. „Nahoru ke starému hradu vede více pohodlných cest, kdo se chce však rychle dostat nahoru, nechť zvolí příkrou pěšinu, jež vede severně malou roklí přes sedlo kopce. Na této cestě se hned na začátku setkáme s obrovským bílým vejcem, které jakožto předmět v lese podivný rozveseluje mysl. Postavil je železniční inženýr Wolf z cementu k ochraně pramene a má znamenat symbol vesmíru, z jehož vnitřku vytéká čistý a jasný všeoživující živel,“ popsal nevšední monolit ve svém díle Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti známý krasový badatel, lékař a archeolog Jindřich Wankel.

Nejasný osud

ODKAZ NA BADATELNU
www.davar.cz/badatelna

Dobová lokace obřího vejce se později po jeho zmizení rozcházela. Některé zdroje uváděly studánku u bývalé hájovny pod Novým hradem. „Po několika pokusech o lokalizaci byla za původní místo s velkou pravděpodobností určena roklina novohradského kopce, kterým vedla dnes již zaniklá turistická cesta k Novému hradu. Terén zde vytváří údolíčko mezi kopci a pohled k západu odpovídá nejlépe situaci na dobových pohlednicích,“ zmínil pozdější poznatky regionálních badatelů Varner.

Boskovice získaly titul Historické město 2021. Na snímku s mikrofonem boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.
Dárek k 800 letům! Boskovice jsou Historické město roku

Dodal, že pozdější osud i samotné zmizení betonového vejce zůstávají nejasné. Je možně, že působením klimatických vlivů došlo časem k poškození betonového těla vejce a narušené dílo bylo později odstraněno. Průzkum předpokládané lokality u hradského tunelu zatím neodhalil v okolí údolíčka zbytky betonu. „Vejce bylo zbouráno údajně při stavbě silnice Blansko - Lipůvka nad železniční tratí ve druhé polovině minulého století,“ nastínil možný zánik nevšedního útvarů Lukáš Malý, který se zabývá historií Adamova a jeho okolí.