Ze dna přehrady, pro kterou se vžil název Křetínka, zároveň těžká technika odtěží také desítky tisíc kubíků bahna. „Rekonstrukci hráze vodní nádrže Letovice zahájíme v letošním roce na přelomu září a října. Současně s tím připravujeme projekt odstranění sedimentů, který výrazně zlepší podmínky rekreace na vodní nádrži. Bahno se odtěží ze dna nádrže v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v Lazinovské zátoce,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Dodal, že všechny práce mají skončit v roce 2024. Hladinu budou vodohospodáři ale udržovat tak, aby se lidí v nádrži mohli koupat už i příští rok. Výběrové řízení na stavební firmu ještě není ukončené. Poté přijdou na řadu jednání o podrobném harmonogramu prací. Při nákladné akci, která se odhadovala v řádech několika set milionů korun, bude nezbytné snížit hladinu v nádrží. Až o třináct metrů. Ta půjde dolů ještě letos na podzim. „Hladinu budeme nejvíce snižovat hned v počátku rekonstrukce. Případné nadlepšování nízkých průtoků na řece Svitavě pod přehradou bude zajišťovat vodní dílo Boskovice,“ upřesnil Chmelař.

Po dokončení prací, které zmíněné snížení hladiny vyžadují, začnou vodohospodáři přehradu hned dopouštět. „Před vydáním stavebního povolení, jsme si stanovili takové podmínky, aby rekonstrukce přehrady měla co nejmenší dopad na rybí obsádku a celý ekosystém zmíněné vodní plochy. Původní projekt totiž počítal s tím, že hladina bude snížená o třináct metrů na dva roky. To by bylo pro přehradu a okolí devastující,“ řekl Deníku předseda letovického rybářského spolku Radek Zemánek.

Ryby zůstanou v nádrži

Příští rok na jaře už by hladina nádrže podle něj mohla být jen několik metrů pod stav. Samozřejmě bude záležet na případném jarním tání a deštích, což nikdo nemůže odhadnout ani ovlivnit. „Rekonstrukce se odehraje v chladných měsících, kdy budou ryby víceméně u dna. Naším cílem je to, aby ryby zůstaly v nádrži, nedošlo k masivnímu úhynu a nemuseli jsme je nikam převážet. V průběhů prací bude v nádrži šest provzdušňovacích zařízení a bude zajištěný hydrobiologický dozor,“ vysvětlil Zemánek.

Dodal, že po odbahnění budou mít ryby v horní části přehrady lepší podmínky pro tření. Místy jsou totiž několikametrové nánosy sedimentů. O přesném harmonogramu prací a dalších opatřeních budou rybáři s Povodím Moravy jednat letos na jaře po výběru stavební firmy. Od toho se následně bude odvíjet i postup Moravského rybářského svazu, zda kvůli rekonstrukci přehrady a odbahnění nějakým způsobem neomezí rybolov a neupraví zarybňovací plán.

Práce se dotknou také obyvatel okolních obcí. Zejména odbahnění. Těžká technika se bude pohybovat například v obci Lazinov. Nedalo ní v lokalitě, které místní říkají Čína, bude skládka vytěženého bahna. V místech, kde se dříve těžil jíl na stavbu přehrady. „S tím, že se tu nějaký čas bude pohybovat těžká technika počítáme. Přehrada se ale odbahnit musí. Věřím, že to výrazně zlepší čistotu vody hlavně v letních měsících. Vždyť se má odtěžit nějakých osmdesát tisíc kubíků bahna a také se má v horní části přehrady postavit nová sedimentační hráz. Zároveň se z vytěžených sedimentů srovná a zrekultivuje prostor v lokalitě Čína,“ řekl starosta Lazinova Miroslav Holas.

A jestli se přehrada zvládne brzy napustit? „To je velká neznámá, ale věřím, že ano. Třeba loni by se napustila třikrát. I v suchých letech by to snad neměl být zásadní problém a mělo by se snad dostat jen několik metrů pod stav,“ dodal Holas.