Už několik let zkoumá Tomáš Mokrý s dalšími amatérskými jeskyňáři z organizace 6–25 Pustý žleb chodby v Amatérské jeskyni v Moravském krasu. V sobotu se dvojici potápěčů podařil nebývalý kousek. Objevili totiž jeden kilometr dlouhou novou chodbu.
„Z hlediska krasové hydrologie je to významný počin,“ tvrdí Tomáš Mokrý.

Jakým způsobem jste chodby objevili?
Potápění a speleologii se věnujeme už dlouho. Před pěti lety se nám podařilo najít v prostorách jeskynní sifon. Tenkrát se nám ale nepodařilo jím proplout na druhou stranu. S kamarádem jsme se tedy rozhodli, že budeme v průzkumech pokračovat. Vzali jsme si potřebné nářadí, díky kterému se nám podařilo do koridoru dostat.

Můžete objevenou chodbu přiblížit?
Celý komplex má podobný charakter jako spodní patra Sloupsko–šosůvských jeskyní. Jedná se o rozsáhlé chodby, v jejichž prostorách jsou i dómy , tedy podzemní sály, z nichž největší měří na délku sedmdesát metrů. Co se týče délky chodeb, tu nejdelší jsme se pokusili změřit pomocí kroků . Vzdálenost nám vyšla zhruba na jeden kilometr.

V jakém stadiu jsou průzkumy v současné době?
Do prostoru za sifonem jsme se sice dostali, nikam dále už to ale nešlo. Kromě toho, že jsme neměli potřebné nářadí, nás zastavily i přírodní překážky.V průzkumu budeme pokračovat, víme, že jsme chodby ještě neprošli celé. V komplexu je i spousta odboček, které jsme zatím neprozkoumali. Je tu ještě mnoho výzev. Určitě se průzkumům budeme věnovat hodně dlouho dobu.

Jaké budou vaše nejbližší kroky?
Nadále zkoumat a bádat. Určitě chceme vytvořit mapovou a fotografickou dokumentaci.

Budou se do objevené chodby moct podívat i turisté?
Turisté se do chodeb nedostanou. Zasádní význam mají objevy spíše pro odborníky. Z hlediska krasové hydrologie je to významný počin. Zřejmě budeme muset přehodnotit naše dosavadní poznatky z oboru odvodňovacího systému v jeskyních.

Martina Vašková