„Byl to krásný pocit vejít do míst, kde ještě předtím nikdo nikdy nebyl,“ shrnul jeden z objevitelů Jiří Cihlář. Volné pokračování jeskyně vychází z takzvaného Salmova Výpustku v části nazývané Umyvadlo.

Křtinští speleologové se o sestup do nových prostor, které jsou o dvacet metrů níže než je podlaha vyhlídkového okruhu, snažili řadu měsíců. „Museli jsme vyklidit hlínu, která vyplňovala skoro celou chodbu. Ta byla volná pouze při stropu přibližně na výšku patnácti centimetrů,“ popsal Cihlář. Ten doplnil, že při práci jim pomáhaly i dvě lanovky. „Bez nich by s ohledem na členitost jeskyně nebyl přesun hlíny na větší vzdálenost možný,“ vysvětlil.

Po namáhavé práci slavili jeskyňáři konečně o první lednové sobotě úspěch. „Po prolezení úzké chodby jsme se dostali do velkého dómu. Ten je dvacet metrů dlouhý, dvanáct metrů široký a stejně tak vysoký. Jde tak možná o největší přírodní prostor ve Výpustku,“ prozradil speleolog s tím, že na dně dómu jsou ohromné kamenné bloky, které se zřítily ze stropu.

Hold ženě a dceři

Nově objevený dóm získal pojmenování Janin. „Jana se totiž jmenuje jak moje manželka tak i dcera,“ objasnil Cihlář.

V nově odkrytých prostorách, jejichž celková délka je kolem čtyřiceti metrů, je i drobná krápníková výzdoba. „Malé krápníčky a sintrové náteky zdobí jihovýchodní část Janina dómu. Kvůli zřícenému stropu je ale krápníková výzdoba v těchto místech chudší,“ zmínil muž ze speleologické skupiny.

Ani po úspěšném objevu si milovníci podzemí neoddychnou. „Chceme do nových prostor umístit menší žebříky, abychom se tam mohli snadněji dostat. Zatím se nám nepodařilo najít další pokračování, ale v dómu jsou dva odtokové kanály, které slibují další objevy,“ nastínil Cihlář.

Letošní objev je prvním po více než šedesáti letech. Důvodem je to, že Výpustek dříve sloužil jako sklad armády, poté jako protiatomový kryt.