Velkoobjemové kontejnery budou v dubnu stát na předem určeném místě vždy maximálně od čtyř do šesti hodin odpoledne. „Rozhodli jsme se tak především z kapacitních důvodů. Při delším intervalu by hrozilo, že se nádoby přeplní. Předejdeme tak zbytečnému nepořádku. A zároveň nechceme dát prostor jedincům, kteří by třeba v noci z kontejneru začali vytahovat materiál, který by odnášeli do sběru kvůli výdělku," vysvětlil vedoucí blanenského odboru komunální údržby Petr Rizner.

Po zkušenostech z minulých let ví, že když lidi informují dostatečně předem, jsou schopní kontejner zaplnit i za hodinu. „Na místě budou celou dobu přítomni zaměstnanci firmy, kteří mimo jiné dohlédnou na to, aby lidé neodkládali odpad na místo ještě před přistavením kontejneru nebo poté vedle něj. V takovém případě se totiž dopustí vytváření klasické černé skládky," upozornil Rizner.

Sběrných míst bude v Blansku šestatřicet. Přesné umístění i s konkrétním datem lidé najdou na webových stránkách Blanska. „V minulých letech se nám tyto lokality osvědčily, takže nebylo potřeba na jejich seznamu cokoli měnit. Lidé už si na ně zvykli," řekl vedoucí blanenského odboru komunální údržby.

Kontejnery lidé většinou plní běžným komunálním odpadem větších rozměrů. Třeba starými koberci nebo nábytkem. „Nesmí je v žádném případě míchat třeba s nebezpečnými odpady, stavební sutí, pneumatikami, použitým elektrozařízením nebo textilem. Ty můžou odevzdat v některém z našich sběrných dvorů," připomněl Rizner.