„Hlavní příval vody při povodni, která Sloup zasáhla v roce 2003, byl právě z malého potůčku mezi Němčicemi a Žďárem. Proudy se rozlévaly po polích a stékaly do ulic městečka. Právě z této strany by nás měly poldry od velké vody ochránit,“ doufá sloupský místostarosta Jiří Hošek.

Proti dlouhotrvajícím dešťům se ve Sloupě dokážou ubránit snáz, na velkou vodu se ale podle vedení městečka nikdy dostatečně nachystat nemůžou. „Na to, že když několik dní v tahu prší, tak hladiny potoků stoupají, jsme zvyklí a máme čas se na případné záplavy připravit. Na přívalové deště se ale stoprocentně nachystat nemůžeme nikdy. Povodeň takového rozsahu, která zasáhla Sloup v roce 2003, nepamatují ani ti největší pamětníci. A bohužel podobných stále přibývá. Směrem od Němčic bychom sice díky poldru měli být od velké vody chráněni už v letošním roce, z této strany nás však už nikdy povodeň postihnout nemusí. A když přijde odjinud, budeme mít zase problém,“ řekl starosta Sloupu Josef Mikulášek.

Velká voda hrozí Sloupu také ze strany od Petrovic. „Tam ale kvůli propustnému podloží žádná protipovodňová opatření udělat nelze. Sloup prostě leží v údolí a není možné jej za všech stran ochránit nějakými nádržemi,“ dodal Mikulášek.

Stejně jako u Sloupu, na protipovodňových opatřeních v této chvíli pracují dělníci také v Rájci-Jestřebí. Obec tam pojistí hned na dvou místech, na severní straně Rájce na ulici Komenského a na soutoku Svitavy a Býkovky.

Výkup pozemků

„Na protipovodňová opatření jsme připravili projekt už před několika lety. Aby se mohly stavět, vykoupili jsme pozemky, nyní se Povodí Moravy do staveb pustilo a po jejich dokončení je předají obci. Hotové by měly být tak do konce srpna,“ přiblížil rájecký starosta Pavel Perout.

Proti velké vodě se chtějí ubránit také v Doubravici nad Svitavou.

„V Doubravici připravujeme protipovodňová opatření na třech místech. Usilujeme o postavení přeložky splavu na řece Svitavě. Těsně před splavem se koryto řeky lomí do devadesáti stupňů. To chceme napřímit, protože v minulosti zde při velké vodě byly problémy. Navíc by se v tomto místě měly v budoucnu postavit protipovodňové hrázky,“ uvedl starosta Doubravice Pavel Král a doplnil, že aby opatření proti povodním na Svitavě mohla vzniknout, momentálně jednají s majiteli okolních pozemků.

Kromě Svitavy ohrožují Doubravici také místní potoky. Podle starosty při velké vodě dokonce víc než řeka. „Když přijdou přívalové deště, tak jsou pro nás hodně nebezpečné Klemovský potok a Nešůrka. Na obou místech se proto v rámci pozemkových úpravy snažíme prosadit poldry,“ doplnil Král.