Protipovodňová opatření byla v Letovicích dokončená nedávno. Přesto však mívají někteří obyvatelé při přívalových deštích zaplavené sklepy a zahrady. Město chce proto koupit výstražný a varovný protipovodňový systém. „Na vodních tocích, které protékají Letovicemi, necháme nainstalovat srážkoměry a měřiče hladiny. Systém bude shromažďovat data o hydrometeoro­logické situaci na území města a jeho místních částí. Bude napojený i na hasiče," přiblížil vedoucí letovického technického odboru Martin Hoder.

Data podle něj budou propojená s bezdrátovým místním rozhlasem. „Vše bude fungovat automaticky. V případě, že začne voda stoupat, začnou hladinoměry do rozhlasů vyhlašovat aktuální stupeň povodňové aktivity. Obyvatelé tak budou lépe varováni," upřesnil Martin Hoder.

Tento systém přijde na téměř deset a půl milionu korun. „Dotace pokryje devadesát procent nákladů. V nejbližších dnech očekáváme rozhodnutí o jejím přidělení. Pak vyhlásíme soutěž na dodavatele. Samotné provedení prací předpokládáme v příštím roce," řekl vedoucí technického odboru.

Po nainstalování systému však podle Hodera práce neskončí, bude ještě potřeba doladit jeho fungování. „Území Letovic je dost rozsáhlé a může se stát, že v místech vzdálených od sebe deset kilometrů dojde v jeden okamžik ke zcela rozdílným situacím. V některých místních částech totiž nemáme dosud možnost předávat hlasové varovné zprávy, jinde je systém zastaralý," upozornil Hoder.

Součástí projektu bude podle jeho slov i digitální povodňový plán. Ten oproti papírové podobě umožňuje přehlednější sdílení informací o lokalitách, ve kterých nejvíce hrozí povodně. Přijde asi na sto padesát tisíc korun.

Velitel zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Letovice Martin Leinveber je rád, že bude majetek místních více chráněný. „Voda při větších deštích stejně přijde, ale budeme dříve varováni a včas nadstavíme hráze. Zabráníme tím škodám," je přesvědčený Leinveber.

Místem, ve kterém voda dělá nejvíce škod, je podle něj tamní ulice Pražská. „Minulý týden se Svitava dvakrát mírně vylila z koryta a zaplavila tam obyvatelům zahrady a sklepy. Hladina se zvedla alespoň o metr a asi v pěti sklepech jsme čerpali vodu. Když jsou stavidla spuštěná dolů, mnohdy o tom ani nevíme, až dokud se něco nestane. Pak se na to budeme moci připravit a zavčas je zvednout," ocenil velitel letovických hasičů.

V Pražské ulici bydlí například Luděk Elbl. Velké vody se podle něj nejvíce musejí obávat majitelé asi pěti domků, které se nacházejí v okolí staré benzinové stanice. „Kolem Třebětínky a Kladorubky hrozí v případě prudšího deště vyplavení celé ulice. Malé a neudržované vodní toky mohou napáchat mnohem větší škody než řeka Svitava, poblíž které jsou lidé díky protipovodňovým opatřením chráněni dobře. Varovný protipovodňový systém tak bude mít velký význam hlavně kvůli menším přítokům," vylíčil Elbl.

Komplikace někdy podle něj mohou způsobit i majitelé tří jezů. „Když s ním jeden začne při potížích manipulovat, těžko se to pak napravuje. I když je vypracovaný manipulační řád a povodňový plán, který musejí dodržovat, někdy dojde k pochybení," dodal Elbl.

Výstražný a varovný protipovodňový systém chtějí koupit i ve Valchově. Blesková povodeň tam řádila naposled před pěti lety. Zatopila několik sklepů v centru obce. Akce si vyžádá milion a půl korun, Valchovští ještě čekají na přiznání dotace.

PETRA SRSTKOVÁ