Kdy se opět otevře silnice vedoucí ulicemi Nádražní a Štefánikova, co napomůže dopravně přetíženému centru Boskovic? Tázal se nedávno na webových stránkách města Ivo Šafář. Tato otázka však netrápí jen jeho.

Na vyřešení kritické dopravní situace v centru Boskovic léta čeká řada řidičů. „Přes střed města se už vůbec nedá plynule projíždět. Neustále je zasekané auty a přijde mi, že je to čím dál horší. A to především na křižovatce u železničního přejezdu v blízkosti restaurace a hotelu Slavia, na ulici Sokolská anebo na křižovatce u pošty v Hybešově ulici. Nejkritičtější je to po druhé hodině odpolední. To pak stále jen popojíždíte v koloně. Myslím, že nejvíce by pomohl obchvat města," zhodnotil situaci Josef Eksler z Boskovic.

Na to, jestli dopravě ve městě více pomůže zprůjezdnění zaslepené Štefánikovy ulice, nebo obchvat města, má odpovědět takzvaná vyhledávací studie. Podle starostky Boskovic Hany Nedomové bude hotová do konce srpna. „Do konce září pak bude připravená projektová dokumentace pro rekonstrukci inženýrských sítí ve spodní části Štefánikovy ulice. Mimo jiné proto, aby silnice vydržela případnou zvýšenou zátěž aut. Do konce listopadu bude zároveň dokončený projekt propojení ulic Nádražní a Štefánikova," přiblížila Nedomová.

Projet v Boskovicích ulicí Štefánikovou a vyjet na Nádražní bylo ještě zhruba před třiceti lety běžné. Pak ji ale zaslepili a dnes ji přetíná kovová brána a plot společnosti Minerva. Sídlí tam také firma Dahepo.

Podmínkou pro zprůjezdnění ulice je vybudování oplocení, které oddělí pozemek města od areálu společností. Případné zprůjezdnění Štefánikovy ulice má ulevit především páteřní Sokolské ulici.

Jenže obyvatelé Štefánikovy a také navazující ulice Boženy Němcové jsou razantně proti. Již několikrát sepsali petici, naposledy loni. „Podepsali ji všichni lidé, kteří tady bydlí. Jednání na radnici se tehdy zúčastnila asi třicítka obyvatel. Auta v naší ulici nechceme, i kdyby tady měly jezdit jen osobáky. Naše domy nejsou na takovou zátěž stavěné, navíc řidiči by nám doslova jezdili pod okny," vyjádřila se obyvatelka Štefánikovy ulice Jaroslava Štoudková.

V ulici sídlí také dětský domov. Podle jeho ředitelky Jarmily Štůlové se mohou auta stát pro děti hrozbou. „Bydlí u nás kolem čtyřiceti dětí od předškolního věku až po středoškoláky. Vstup do areálu je bezprostředně z ulice. Pokud město ulici zprůjezdní, mělo by se také postarat o to, aby děti nemohly být ohroženy," uvedla Štůlová.

PŘIZVOU OBYVATELE

Vyhledávací studie má však podle Nedomové zatím pouze napovědět, jakým směrem bude nejlepší dopravu z centra města odklonit. Může se tak klidně stát, že Štefánikova nakonec zprůjezdněná nebude. „Když loni sepsali lidé petici, tak jsme se zavázali, že prověříme, jestli bude možné odklonit dopravu jiným směrem. Na podzim samozřejmě studii představíme obyvatelům a budeme s nimi o všem jednat. Vše je teprve ve fázi příprav," upřesnila Nedomová.

Úkolem studie je také vyhledat vhodnou trasu pro obchvat. V úvahu přicházejí dvě varianty. První bude počítat s využitím koridoru, který je pro tento účel vyčleněný v územně plánovací dokumentaci v Nádražní ulici. Druhá se bude zabývat odkloněním dopravy ještě před křižovatkou u Slavie. „Pokud by obchvat začínal u areálu společnosti Minerva a vyúsťoval u železničního přejezdu směrem na Knínice, bylo by potřeba v této lokalitě vykoupit soukromé pozemky," uvedl vedoucí blanenských silničářů Miloš Bažant.