Nyní se zdá, že se věci pohnou kupředu. On a další odborníci totiž tvrdí, že znak nevyhovuje heraldickým požadavkům. „Není ani tak důležité rozhodnout o tom, že nový znak bude, jako vybrat ten správný,“ varuje Fránek.

Nejasné symboly, zastaralé motivy a špatná pozice heraldických figur, to jsou hlavní nedostatky současného znaku. „Zásadní je otočení motivů městských částí. Jestřebí je totiž jako první, což neodpovídá názvu. Dalším problémem je vzlétající pták, který pochází zerbu Drahanských a má symbolizovat městskou část Jestřebí. Vžádných dostupných historických pramenech se totiž nenašla zmínka o tom, že ten pták je jestřáb,“ vysvětlil Fránek. Posledním nedostatkem současného znaku města je motiv ostré ozubené pily. „Ta měla symbolizovat dřevařský průmysl, který už teď ale není vměstě aktuální. Zhlediska heraldiky by se do znaku měly zanášet symboly trvalé hodnoty,“ sdělil jeden ze tří návrhářů nového znaku Dalibor Res.

Otázku nového znaku nedávno projednala rada města a doporučila zastupitelstvu, aby se tímto tématem zabývalo na svém zasedání. „Nechali jsme si vypracovat tři návrhy od různých heraldiků a navíc jsme to všechno konzultovali smístními odborníky,“ řekl starosta Rájce-Jestřebí Pavel Perout. Ten chce do celé záležitost zapojit i obyvatele města. „Uvažujeme o zvláštním čísle zpravodaje, který by se tomuto tématu věnoval,“ vysvětlil Perout. Stím však odborníci zčásti nesouhlasí. „Informovat ano, ale při vší úctě tohle by měla být záležitost kompetentních osob,“ je přesvědčený Fránek.

Schválení nového znaku je podmínkou pro vytvoření městské vlajky, která vRájci dosud chyběla. „Její skladba by totiž měla vycházet právě ze znaku,“ podotkl Perout. Jeho nová podoba je zatím nejasná. „Já se plně stavím za návrh Zdirada Čecha. Vněm jsou figury městských částí otočené a pilu nahradila stříbrná vlnovka, která symbolizuje řeku Svitavu jako dělící čáru mezi Rájcem a Jestřebím,“ řekl Fránek.