Ve sborníku čtenáře čekají zajímavé informace z přírodovědné i společenskovědné oblasti. „Dočtou se například o telegnostickém průzkumu v jižní části Moravského krasu. Připomenuté bude sedmdesáté výročí vzniku Speleologického klubu v Brně i dávné spory o propast Macocha," vyjmenoval některé zajímavosti Koudelka. Jeskyni Výpustek v knize přiblíží historické mapy z devatenáctého století. Mimořádné jsou pak informace o průstupu jeskyněmi Jedovnického potoka ze vchodu od Býčí skály do východu z Rudického propadání a zpět. „K nim jsme do sborníku na rozdíl od předešlých vydání přidali i bohatou obrazovou přílohu tvořenou řadou unikátních fotografií," doplnil Koudelka.

Další články přibližují přípravu výstavby přečerpávací vodní elektrárny Markersbach, autora velmi rozšířených soch Josefa II. Richarda Kauffungena, to, jak kdysi tekla řeka Svitava, nebo povýšení Rájce-Jestřebí na město.

Dílo má 132 stran a je k dostání za sto padesát korun v pokladně blanenského muzea a informační kanceláři Blanka. „Pevně věříme, že i s přechodem pod kraj budeme sborník nadále vydávat. I když třeba v trochu jiné podobě," dodal Koudelka.