Školu v Benešově tvoří tři budovy. Ta, v níž je jídelna, kuchyně, družina a školka, už s hlavním objektem propojená je. „Nyní tak žáci budou moct mezi všemi přecházet takzvaně suchou nohou," doplnil Rus. Na čtyřsettisícovou investici dostali dotaci necelých dvě stě tisíc korun z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kra­je.

Podle Rusa chtějí pokračovat úpravou prostranství před školou, kde udělají nové cesty a pořídí lavičky. Na řadu pak přijde oprava rozvodů elektřiny a vnitřní výmalby ve škole.