Bylo nám nedoporučeno zvát touto cestou lidičky na náš hrad! Proto vás všechny nezveme. Tento vzkaz mohou najít zájemci o návštěvu Nového hradu u Adamova na webových stránkách památky. Podle správce hradu Roberta Krafta do objektu až do odvolání nemohou turisté. Důvodem má být postup blanenského stavebního úřadu. Zástupci úřadu totiž požadují kolaudaci provozovny občerstvení. Splnit všechny podmínky kolaudace je ale pro správu hradu podle Krafta takřka nemožné.

„Před dvěma týdny jsme dostali vyrozumění z blanenského stavebního úřadu, že bychom na hrad neměli zvát veřejnost ani by se u nás neměly konat žádné akce. Proto jsme provoz hradu omezili pouze pro přátele a příznivce hradu. Ti k nám podle všeho mohou,“ uvedl správce hradu. Toho překvapilo, že po osmnácti letech, během kterých památku členové Českého svazu ochránců přírody a kulturních památek Nový hrad svépomocí opravují, se v těchto dnech všechno změnilo.

„Absolvovali jsme už několik jednání a požadavky, které po nás chtějí pracovníci stavebního úřadu, jsou takřka nesplnitelné. Ať už se jedná o požární techniku na hradě, zásobování pitnou vodou nebo stavební dozor, který zde funguje už přes osm let. Najednou je všechno špatně. Museli jsme pozastavit stavební práce a zavřít obě provozovny občerstvení. Myslím, že současná opatření nám znemožňují veškerou činnost,“ dodal Kraft. Ten si dokonce myslí, že je někdo chce z Nového hradu dostat pryč. Podle zástupců stavebního úřadu lidé nemohou užívat část hradu, která nebyla zkolaudovaná.

„Není pravda, že jsme Nový hrad uzavřeli. Část hradu, kde je občerstvení, není zkolaudovaná a majitel ji proto užívá neoprávněně. To je v rozporu se zákonem. Stavitel má prostě povinnost zabezpečit hrad tak, aby se jeho návštěvníkům nic nestalo,“ sdělila Šárka Trusinová ze stavebního úřadu. Pokud by správce hradu splnil všechny náležitosti, vše se může vrátit do starých kolejí.

„Není to ovšem jednoduché. Musí být dodrženy hygienické a bezpečnostní podmínky. Také zásobování pitnou vodou je tam problematické,“ dodala. Dalším problémem je příjezdová cesta k hradu. Ta totiž patří Školnímu lesnímu podniku ve Křtinách. „Dozvěděli jsme se, že úřad nám stavbu dále povolí, pokud budeme mít příjezdovou cestu k hradu. Vlastníkem cesty je ale školní podnik,“ dodal Kraft.

„Nový hrad, příjezdovou cestu i okolní lesy vlastníme od roku 1923. Hrad jsme počátkem devadesátých let za symbolickou cenu převedli svazu ochránců přírody. Správci hradu jsme vždy bezplatně umožnili přístup do hradu. Teď jsou tam ale problémy s nekontrolovatelným příjezdem aut, proto jsme se rozhodli zpřísnit podmínky. Cesta totiž slouží především k potřebám lesníků. Teď už vše bude záležet na majitelích hradu,“ sdělil za oddělení správy majetku školního lesního podniku Radek Malý.