Synagoga v srdci boskovické židovské čtvrti se topí mezi okolními patrovými domy. Ty povoluje regulační plán, přestože kolem památkově chráněné budovy původně stály přízemní domky. Brzy projde kolaudací další jednopatrový dům. Sousedí přímo se synagogou a brání slunečním paprskům, které pronikaly dovnitř mizrachovým okénkem.

To, že se přímé sluneční světlo mizrachovým oknem už do synagogy nedostane, potvrdil architekt Jaroslav Klenovský. „Vyšší dům světlu brání. Synagogu přitom Židé stavěli s tím, že mizrachovým okénkem bude při ranní bohoslužbě pronikat dovnitř světlo,“ sdělil Klenovský s tím, že bohoslužby se už v budově neslouží.

Dále upozornil, že boskovická synagoga je památkově chráněná. Stavitelé položili její základy již v roce 1639. Budovu pak několikrát upravili. Původně barokní styl nahradil v první polovině devatenáctého století empírový, pak novogotický. „Za války synagoga sloužila jako sklad zkonfiskovaného židovského majetku. Skladem byla i dál, až do devadesátého roku, a chátrala,“ popsal historii budovy Klenovský s tím, že v dalších asi dvanácti letech byla synogoga celkově opravena. Nyní patří židovské obci.

Rozestavěný dům vedle synagogy byl trnem v oku i některým Boskovickým. Námitky vznášeli třeba členové Klubu přátel Boskovic. „Vedle synagogy teď je něco, co tam nepatří. Původně tam stál dům, jehož přední část byla přízemní a teprve ta zadní se zvedala do poschodí. Židé tehdy dodržovali pravidla, která pro synagogu platí. Bohužel nyní to dopadlo, jak to dopadlo a přímé světlo už do synagogy ráno neproniká,“ mrzí Jiřího Bušinu z klubu. Ten upozornil, že u synagogy úředníci povolují jednopatrové i vyšší budovy, čímž snižují její hodnotu.

Stejného názoru je také památkář Marek Fajman. Ten ovšem zároveň upozornil, že majitelka nového domu dodržela všechna pravidla. „V památkové zóně se vlastníci budov musí řídit regulačním plánem. V tomto případě se tak stalo. Ve sklepě budovy je ještě mikve, kterou majitelka musela zachovat. Světlo z východu do synagogy ráno opravdu neproniká. Vše je ale podle zákona a s tím nic neuděláme. Místo původních přízemních domů stojí blízko synagogy další vyšší domy. Už nerespektují její dominantnost, a to je škoda,“ řekl Fajman, který pracuje v Národním památkovém ústavu v Brně.

I podle Radmily Malachové z boskovického stavebního úřadu je nová stavba v pořádku. Budova je nyní těsně před kolaudací. „Budova má územní i stavební povolení. Když jsem tam byla na prohlídce, nenašla jsem žádná pochybení. Uvnitř je zachovaná dokonce i mikve, což požadovali památkáři,“ popsala Malachová a dodala, že také smluvený vzhled domu jeho majitelka dodržela.

Dům v památkové zóně patří Věře Bártové. „Počítala jsem s tím, že budu muset splnit požadavky památkářů a dalších. Ti kladli důraz také na vzhled budovy, i její okna. Vše jsem dodržela,“ tvrdí žena.