Blanenský stavební úřad už vydal na stavbu stavební povolení. Proti němu se odvolalo šestnáct lidí. Jedním z nich je například Miroslav Neubauer. „Je to politováníhodné rozhodnutí. Zástupci města nás postavili před hotovou věc, aniž by se s námi jakkoli poradili nebo se alespoň zajímali o náš názor. Vadí nám především to, že se nevratně promění dosavadní ráz prostředí, ve kterém tolik let žijeme," uvedl.

Ještě vyhraněnější názor má Marie Ptáčková. „Stále nedokážu pochopit, jak mohlo lidi ze stavebního úřadu něco takového vůbec napadnout. Jejich rozhodnutí postrádá logiku. Vedení Blanska si dělá, co chce. Jestliže svůj záměr nepřehodnotí, jsem připravená si stěžovat i za hranicemi kraje. Jsem si jistá, že mnoho sousedů by můj krok podpořilo," naznačila.

Kvůli odvolání není jisté, kdy dělníci začnou se stavebními pracemi. „V krajním případě se sice může stát, že budeme muset od našeho záměru upustit, ale tuto možnost si nepřipouštíme. Rada města stavbu schválila a počítá s ní i územní plán. Doslechl jsem se, že lidem vadí plánované opěrné zdi a některé další spíše technické záležitosti, ale skutečnost je spíše taková, že se nechtějí smířit s novým domem jako takovým. Mají pocit, že přijdou o velkou část zeleně ve svém okolí," sdělil vedoucí blanenského stavebního úřadu Petr Rizner.

S výhradami lidí nesouhlasí ani blanenský starosta Lubomír Toufar. „V mých očích se jedná o jednoznačnou záležitost a překvapilo mě, že se setkala s takovým negativním ohlasem. Máme za sebou řádné stavební řízení a je jisté, že je všechno v souladu se zákonem. Nevidím důvod, proč práce na novém domě odkládat," prohlásil.

Podle lidí, kteří se proti stavebnímu rozhodnutí odvolali, bude kvůli novému domu v dané lokalitě méně bezpečno. „Nejedná se pouze o dobu, po kterou bude celé naše okolí rozkopané, ale i do budoucna utrpí přehlednost. Stavitelé si musí uvědomit, že tudy prochází mnoho malých dětí při cestě do základní školy," připomněla Ptáčková.

Blanenský starosta význam odvolání nepřeceňuje. „Nejedná o nějakou chráněnou krajinnou oblast. Ani bývalé hřiště, které tady kdysi stálo, už dávno nefunguje. Chápu, že lidé chtějí mít v okolí svého bydliště co nejvíce zeleně, ale měli by se na věc zkusit podívat i z jiné strany. Šestadvacet nových bytů rozhodně není zanedbatelný přínos především pro mladé rodiny," upozornil Toufar.

Budoucnost stavby se teď bude odvíjet od rozhodnutí krajského stavebního úřadu. „Ten náš návrh může přijmout bez výhrad, nebo s několika připomínkami, kterými bychom se museli řídit. V krajním případě se může stát, že nalezne nějakou procesní vadu, což by znamenalo přepracování projektu a jeho vrácení k novému projednání," uzavřel Rizner.