Dlouho očekávanou instituci Letovičtí otevřou osmnáctého května. Jedna část seznámí návštěvníky s Hubertem Lamplotou. „Tento letovický rodák si zaslouží pozornost. Byl to úspěšný obchodník, který město podporoval a pomáhal budovat,“ přiblížil kurátor muzea Antonín Štrof.

V budově bývalého biskupského gymnázia v Tyršově ulici ožije i doba před třemi sty miliony let. Boskovická brázda se nacházela na rovníku a pod vodou i na březích bujel bohatý život. „Z té doby se dochovaly zkameněliny. Jeden z tvorů, podle zubů dravec, je dokonce pojmenovaný po Letovicích,“ popsal další exponát Štrof.

Nové muzeum v Letovicích• Otevře 18. května v prostorách bývalé měšťanské školy v Tyršově ulici v Letovicích.
• Hosté uvidí expozici o Hubertovi Lamplotovi, o historii místních částí města, představí objevy archeologů o dochovaném osídlení i zkameněliny z prvohor, obrazy, keramiku, fotografie, listiny a loutky.


V novém muzeu návštěvníkům chtějí ukázat i Křoupalovu mapu z druhé poloviny osmnáctého století. Vznikla na popud hraběte Blümegena, který v Letovicích založil textilní manufakturu. „Je na ní zachycené i zpracování textilu nebo účesy a pracovní úbory žen, které v manufaktuře pracovaly,“ popsal vzácnou mapu kurátor. Mapa je ve špatném stavu. Jestli její elektronická verze bude v Letovicích k vidění, není zatím jisté.

Na osmnáctého května se těší Karel Synek, který s manželkou o založení muzea ve městě dlouho usiloval. „Huberta Lamplotu si pamatuji osobně,“ vzpomněl na slavného rodáka.

Sám má spoustu nápadů, co v novém muzeu podniknout. „Třeba výstavu obrazů z letovického zámku,“ zmínil jeden návrh Synek.