V části lesa navíc dojde k omezení těžby. Přísnější bude i povolování hromadných akcí. Na zákazy vstupu však výletníci nenarazí.

Přírodní park Rakovecké údolí se táhne územím Bukovinky, Jedovnic a Senetářova a dál přes hranice Blanenska na Vyškovsko. Chráněným územím je od sedmdesátých let. Přírodním parkem od roku 2000. Nyní tuto rezervaci krajští úředníci zařadí pod Natura 2000. „Chceme tak zachovat v Rakoveckém údolí přírodní hodnoty. V části lesů omezíme těžby, abychom zachovali listnaté lesy, kde hnízdí a hledají potravu ptáci. Pořadatelé sportovních a hromadných akcí tam budou muset nadále žádat o souhlas. Trvalé ani dočasné zákazy vstupu do údolí ale nepřipadají v úvahu,” přiblížil mluvčí Krajského úřadu v Brně Petr Holeček.

Podle něj se v Rakoveckém údolí prolíná řada cenných přírodních fenoménů. Stojí tam slepencové sklaní útvary se známou vyhlídkovou skálou Tulačka i rozlehlé staré listnaté lesy, kde mají zázemí chráněné druhy rostlin a živočichů. „Za zmínku stojí zejména bohatá populace bledule jarní. Cenné jsou i zdejší dlouhodobě obhospodařované luční enklávy,” dodal Holeček. U potoka místy roste i prvosenka vyšší, v sušších polohách lilie zlatohlavá. Lidé mohou v údolí potoka Rakovce zahlédnout i ledňáčka říčního, skorce vodního a vzácně tam loví čáp černý.

V přírodním parku je potřeba dodržovat pravidla. Lidé tam nesmějí stavět budovy, poutače a reklamy, bez povolení pořádat motorové závody a jiné sportovní akce.

Pán prstenů

Někdy však do přírody zasáhnou. „V přírodním parku projede občas auto. Patří ale zemědělcům, kteří tam musí vykonat svou práci a mají na ni povolení. Do údolí míří také skupinky lidí, kteří tam pořádají různé akce, třeba hru podobající se Pánu prstenů. I ti k tomu potřebují souhlas,” popsal Tomáš Kratochvil z jedovnického odboru životního prostředí. I turisté se podle něj chovají v přírodním parku slušně.

Přírodě ale zavařila nedávno vichřice či námraza. „Silné vichry a v zimě pak námraza některé stromy vyvrátily nebo ulomily. Dřeviny pak spadly na osadu Bystřec,” sdělil Kratochvil. Aby mohl s pracovníky stromy odklidit, potřeboval k tomu také povolení. To vydává krajský úřad.

Bystřec je zaniklá osada, jejíž historie se psala v letech 1250 – 1400. „Osadu pak roce 1401 zničil a vypálil při vojenském útoku zřejmě Erhart Puška z Kunštátu. Tehdy zuřily války mezi markrabaty. Dosud se tam zachovaly půdorysy asi dvaceti stavení a obnovené jsou půdorysy dvou usedlostí,” sdělil archeolog Ludvík Belcredi s tím, že Bystřec vydala tisíce zajímavých nálezů, třeba nádoby, kovové předměty, keramiku či umělecké sošky. „Archeologové nalezli i hračky, třeba jezdce na koni. Nejhezčím nálezem je ale dva centimetry velká hlava madonny,” dodal Belcredi.

Do Rakoveckého údolí míří každý rok kantoři a žáci z ostrovské základní školy. V terénu si lépe zapamatují informace z dějepisu či přírodovědy. „Nejsilnější zážitek děti mají v osadě Bystřec. Historii se totiž dozvídají přímo na základech zaniklé vesnice,” řekl ředitel školy Karel Hasoň.