Novou kanalizaci začne v Senetářově budovat Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko. Díky dotaci, kterou brzy získá z ministerstva životního prostředí. Začít chce již na jaře. „Nejspíš v květnu nebo červnu. Zároveň dokončíme čistírnu odpadních vod v Jedovnicích a uděláme novou kanalizaci i v Krasové. Hotovo bude do dvou let," sdělil tajemník svazku Petr Tioka.

Upřesnil, že půjde již o druhou etapu projektu, který celkově přijde na více než tři sta milionů korun. Cílem je, aby bylo čištění odpadních vod mnohem účinnější a šetrnější k přírodě v Moravském krasu. „V první fázi jsme postavili kanalizaci a část čistírny odpadních vod v Jedovnicích a novou kanalizaci v Rudici. Rozpočet na druhou etapu je sto padesát milionů korun, přičemž dotace pokryje sedmdesát procent nákladů. Něco zaplatí také obce a svazek. Právě probíhají výběrová řízení na dodavatele," přiblížil Tioka.

Na novou kanalizaci se již těší starosta Krasové Václav Vágner. „Od devadesátých let máme sice čistírnu odpadních vod, ale už je na hranici životnosti a náklady na její provoz jsou vzhledem k velikosti naší obce vysoké. Proto ji odstavíme. Odpadní vody se pak budou výtlakem přečerpávat nad Vilémovice a samospádem potečou do čistírny v Jedovnicích," přiblížil Vágner.

Obec se na projektu bude podílet asi pěti miliony korun. Původní čistírna bude pak v Krasové sloužit jako sklad obecní techniky. „V jejím okolí uděláme sběrné místo pro různé druhy odpadu, doplníme tam kontejnery," upřesnil starosta Krasové.

Také v Rudici již čistírna odpadních vod dosloužila. Má téměř čtyřicet let, a když pořádně zaprší, příroda v Moravském krasu tím trpí. „Splašky, které čistírna nepojme, ředěné dešťovou vodou, se dostávají do Rudického propadání, Býčí skály, dále pak do Křtinského potoka a do Svitavy. Čistírnu proto nahradí čerpací stanice. Ta bude čerpat splaškové vody do nové čistírny v Jedovnicích. Oddělené povrchové a dešťové vody potečou zpátky do přírody," vysvětlil již dříve starosta Rudice Roman Šebela.

Po všech úpravách budou odpadní vody z Jedovnic, Rudice, Krasové a Senetářova odtékat do centrální čistírny v Jedovnicích.

Mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková uvedla, že dotace z Evropské unie lze čerpat okamžitě. „Z Operačního programu životního prostředí podpoříme v Česku jeden vodovodní a deset kanalizačních projektů. Dotaci tak získá celkem jedenáct projektů v osmi okresech. Jejich účelem je snížit množství vypouštěných nečistot do povrchových a podzemních vod," upřesnila Roubíčková.