Dále pak zdravotnické a hygienické potřeby, obuv, oblečení nebo SIM karty s předplaceným kreditem. Uvedené věci a potraviny shromažďuje charita na několika sběrných místech v regionu. „V sídle charity v blanské ulici Komenského. Dále pak v boskovickém stacionáři Betany v ulici Dukelská, ve Zlaté zastávce v Adamově nebo v zařízení Emanuel v Doubravici nad Svitavou,“ uvedli pracovní charity.

Nedávno charita ve spolupráci s blanenskou farností na Starém Blansku a městem ukončila týdenní sbírku jídla. V ní se podařilo zajistit kolem osmi set kilogramů trvanlivých potravin.