Dokument určí termíny a místa, kdy bude možné akce protáhnout přes desátou hodinu večerní. Úřad bude podklady shromažďovat do pondělí 10. února.„Všichni zájemci o pořádání venkovních veřejných produkcí v roce 2020 by v případě zájmu o zkrácení doby nočního klidu měli zaslat na město žádost o projednání s uvedením konkrétního termínu akce,“ vyzvala vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Petra Skotáková.

Žádost musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje, označení pořadatele, alespoň předběžný název akce, požadovaný termín a čas, místo konání a předpokládaný počet účastníků.