Digitalizace Nemocnice Blansko představovala nákup nejmodernějšího diagnostického přístrojového vybavení. A jeho propojení do systému přesného zpracování výsledků, archivace a distribuce výsledné digitální obrazové informace. „Digitalizace nemocnice měla dvě etapy. V první se koupily tři rentgenologické přístroje s digitalizovaným výstupem rentgenových snímků. Tím odpadlo zdlouhavé čekání na vyvolání snímků," upřesnila Ostrá.

Ve druhé etapě koupili Blanenští mamograf a gamakameru. „Hlavním přínosem digitalizace je zlepšení a zpřesnění diagnostiky, zkrácení doby vyšetření pacientů a snížení doby i intenzity rentgenového záření," uzavřela Ostrá.