Starosta Jiří Crha uvedl, že aby zdravotnické zařízení splňovalo moderní standardy péče a bylo konkurenceschopné, musí být vybavené moderní technikou. „To se daří. Nyní je ale potřeba přizpůsobit aktuálním potřebám také organizaci jednotlivých oddělení a jejich logickou návaznost. Včetně urgentního příjmu, na něj by mělo být vše napojeno,“ informoval Crha.

V současnosti jsou oddělení, která mají fungovat v těsné blízkosti, rozmístěná v různých patrech. To prodlužuje přesuny pacientů a také zaměstnanců. U nich po stavebních úpravách Blanenští počítají s lepší organizací a efektivitou práce.

V nemocnici opravili kuchyň. Nové technologie zkrátí dobu vaření.
Blanenská nemocnice má novou kuchyň, podívejte se. Oběd bude rychleji

Součástí dlouhodobých plánů je i výstavba nového urgentního příjmu. Náklady na jeho vybudování v přízemí a přístupové cesty odhadli Blanenští loni na pětasedmdesát milionů korun. Dvě třetiny měla pokrýt dotace. Součástí nového pracoviště bude lékařská pohotovostní služba i akutní chirurgická ambulance.

Stávající zázemí ve třetím podlaží už nevyhovuje současným standardům. Když například záchranka přiveze člověka s podezřením na cévní mozkovou příhodu, který si při pádu rozbil hlavu, veškerá vyšetření se nově uskuteční mnohem rychleji. „Nyní musí záchranáři přivézt pacienta na urgentní příjem do třetího podlaží, odkud jej neurolog pošle o dvě patra níže na CT. Následně se vrací na urgentní příjem, poté o patro níže na chirurgii na ošetření a pak zpět do třetího podlaží. Toto všechno by se tedy mohlo odehrávat v jednom nadzemním podlaží na co nejkratší trase,“ upozornil před časem náměstek pro léčebně preventivní péči Vladimír Navrátil, který je zároveň vedoucím lékařem oddělení centrálního/urgentního příjmu.

Pacientům v Blansku pomohou psycholožky. V nemocnici chodí k lůžkům.
Pacientům v Blansku pomohou psycholožky. V nemocnici chodí k lůžkům

Oblast zdravotnictví má na blanenské radnici v režii místostarostka Lenka Dražilová. Uvedla, že se stavebními úpravami počítají za plného provozu. Kvůli tomu bude ale potřeba vybudovat takzvanou rotační jednotku jako nástavbu pátého nadzemního podlaží budovy A. „Do prostor této rotační jednotky se budou postupně přesunovat jednotlivá oddělení, která se v dané době budou rekonstruovat. Žádné oddělení se tak kvůli stavebním pracím nebude muset zavírat,“ sdělila.

Po ukončení oprav nemocnice prostory rotační lůžkové jednotky využije jako lékařské pokoje, pracovny primářů, zasedací a konferenční místnost, případně skladovací prostory, šatny a další. „Co se týká rotační jednotky, máme vypracovanou studii a připravujeme výběrové řízení na projektanta. Pro vybudování nového urgentního příjmu máme v této chvíli vyřízené stavební povolení a čekáme na vypsání dotace z evropských fondů. K tomu by mělo dojít v první polovině letošního roku,“ očekává ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.

Parkoviště u blanenské nemocnice.
Blanenská nemocnice má ocenění. Za péči o pacienty po mozkové mrtvici

Další plánované úpravy a modernizace pamatují také na zajištění vyššího komfortu pacientů na lůžkových odděleních. Tam se v budoucnu počítá se snížením jejich počtu na pokojích a lepším zázemím. Společné koupelny na chodbách má nahradit sociální zázemí přímo na pokojích. Blanenští investují také do snížení energetické náročnosti budov a důstojnějších podmínek pro personál.

V dnes Sadové ulici otevřeli Blanenští novou polikliniku v roce 1968. V sedmdesátých letech pak vybudovali zdravotnický areál, který se stal nemocnicí. V roce 1985 tam začalo fungovat lůžkové oddělení. O deset let později město navrhlo privatizaci nemocnice. K bezplatnému převodu na město ze strany státu došlo v roce 2004.