Je součástí neurologického oddělení a už několik let patří do republikové sítě specializovaných pracovišť. „Statut takzvaného Iktového centra získala nemocnice před sedmi lety a byla zařazena do sítě specializovaných pracovišť v Česku. Těch je u nás v současné době pětatřicet,“ uvedl primář neurologického oddělení Dušan Tenora.

Nemocnice nyní za tuto péči získala platinové ocenění na evropské iktové konferenci ESO spojené s iniciativou Angels. Jejím cílem je zlepšování kvality péče o pacienty s mozkovou příhodou na celém světě. „Péče o pacienty po mozkové příhodě se oproti minulosti posunula vpřed ohromným způsobem. Česká republika je nyní na úrovni nejvyspělejších států, jako je třeba Německo či Rakousko,“ dodal Tenora.

Plnokrevník Knight.
Dostihový kůň umíral hodiny v bolestech. Zabila ho jablka od kolemjdoucích

Neurologické oddělení Nemocnice Blansko má třicet lůžek. Jeho součástí je také moderně vybavená tělocvična. Ročně je zde hospitalizováno více než patnáct set pacientů. „Nejedná se jen o řešení akutních stavů, které zabezpečuje iktová jednotka. Péče o pacienta postiženého cévní mozkovou příhodou si žádá komplexní přístup, na němž se podílí JIP neurologického oddělení, neurologické standardní oddělení, radiologie, interna, lůžková rehabilitace, logopedie, psycholog a další,“ upřesnila ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.