Lidem z Vanovic podle tamní místostarostky Lenky Freitingerové vadí to, že se po dvanáctihodinové denní směně v Boskovicích nedostanou večer domů. „Do té doby, než se devátého prosince změnil jízdní řád, tak spojení měli. Teď ti, kteří končí například v sedm hodin, musejí hodinu a tři čtvrtě čekat na autobus do Vanovic," vysvětlila místostarostka. Od 18:09 do 20:29 hodin totiž do Vanovic nejede žádný spoj. „Samozřejmě lidé můžou jet do Šebetova. Spoj linky číslo 277 z Šebetova do Vanovic, kterým lidé večer po práci jezdili domů, je ale zrušený. Buď si tak musí ze Šebetova domluvit odvoz, nebo jít do Vanovic čtyři kilometry pěšky," řekla Freitingerová.

Málo cestujících

Zrušení večerního spoje z Šebetova do Vanovic potvrdil i vedoucí dopravního odboru Kordisu Michal Kocourek. Důvod je podle něj jasný. „Spoj linky číslo 277 v 19:30 z Šebetova do Vanovic, který fungoval jako přípoj linky 251 od Boskovic, jsme zrušili proto, že jím jezdilo minimum lidí. Konkrétně v době provádění dopravních průzkumů využil tento spoj jeden cestující," uvedl Kocourek.

Vanovičtí ale sepsali stížnost a poslali ji jak do Kordisu, tak na odbor dopravy Jihomoravského kraje. „Ve stížnosti jsem se odvolávala na standardy dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje, kde se přímo uvádí, že nejdůležitější je dostat se veřejnou dopravou do škol a do zaměstnání a zpět. Tyto standardy podle nás splněné nejsou," uvedla místostarostka.

Podle Kocourka ale od nového jízdního řádu večerní spoje ještě přibyly. „Před změnou jízdního řádu byl poslední spoj na lince 253 veden v čase 18:08. Nyní navíc jezdí spoje ve 20:49 a 22:09, čímž nejen Vanovice, ale i další obce po trase této linky získaly přímé spojení jak s Boskovicemi, tak s Velkými Opatovicemi," uvedl vedoucí dopravního odboru.

S novým jízdním řádem nejsou spokojení ani v Paměticích. „Autobus, který ráno vozí malé žáky do školy z Pamětic do Letovic, od změny jízdního řádu nestaví v Letovicích u školy. Děti tak musí vystupovat na jiné zastávce a ke škole kvůli tomu musí přecházet silnici, což je nebezpečné. Posílal jsem proto na Kordis dopis," řekl starosta Pamětic Jaroslav Staněk.

Důvodem, proč už ranní autobus nezastavuje v Letovicích u školy je podle Kocourka to, že spoj má v Letovicích návaznost na vlak linky R2 do Brna. Ten od devátého prosince jezdí o něco dříve. Kordis je ale připravený s Paměticemi jednat. „Pokud budou trvat na vedení spoje ke škole, tak připomínce vyhovíme, ovšem může docházet k problémům se zajištěním přípoje na vlak do Brna. Rovněž bude nutné souhlasné stanovisko většiny obcí po trase. Ke změně by došlo od třetího března," dodal Kocourek.