Její členové upozorňují na to, že lidé na Moravu i její historii a symboly zapomínají. „S nápadem oslovit obce s tím, aby vlajku vyvěsili, přišli studenti z Brna. My jejich plán zaštiťujeme. Naším cílem je totiž pečovat o historii a kulturu Moravy. Za posledních padesát let byly zpřetrhány kořeny a po roce 1990 už bohužel nebyly obnoveny. Lidé kolikrát o moravské vlajce vůbec neví,“ sdělil Jaroslav Krábek z Moravské národní obce.

Podle něj červenozlatá bikolora byla schválena v roce 1848 a lidé ji užívali do zrušení Markrabství moravského a vzniku Československé republiky. „Bikolora je totožná s vlajkou Prahy a spolkových zemí v Evropě. Lidé na ni začali našívat moravskou orlici, aby ji odlišili,“ popsal Krábek.

Na Cyrila a Metoděje moravskou vlajku vyvěsí třeba Letovičtí. „Na zasedání rady města jsme projednávali, zda se k výzvě přidat. Většina byla pro. Chceme se přihlásit k tomu, že jsme Moravané a také si připomenout vazby k našim kořenům,“ uvedl starosta Letovic Radek Procházka s tím, že jde o symbolické gesto, ne o nevraživost vůči Čechům či upozornění na pragocentrismus. Vlajku si nechali Letovičtí speciálně vyrobit, zaplatili za ni sedm set korun.

Návrat ke kořenům

Moravskou vlajku uvidí kolemjdoucí vlát také na kunštátské radnici. „Ve výzvě bylo jasně formulováno, že jde o návrat ke kořenům. Tuto myšlenku jsme přivítali. Nic víc,“ řekl místostarosta Kunštátu Petr Sojka.

Ve Velkých Opatovicích je vidět vlajka už nyní. Radní ji nechali vyvěsit na budovu kartografického centra, ve kterém se skrývá obrovská historická plastická mapa Moravy. „Morava je součástí České republiky, tak proč bychom si vlajku nevyvěsili. Přidali jsme ji na kartografické centrum, které se jmenuje Moravské,“ míní velkoopatovický starosta Jiří Bělehrádek s tím, že moravská vlajka bude ve městě vlát po celý rok. Vyvěsit vlajku se rozhodli také Lysičtí a Olešničtí.

V Blansku lidé symbol Moravy zřejmě neuvidí. Tamní radní členové Moravské národní obce neoslovili. „Ale kdyby nás k tomu vyzvali, já osobně bych nebyla pro. Proč zbytečně vyvolávat vášně mezi Čechy v Čechách a Čechy na Moravě?“ Vyjádřila se blanenská starostka Jaroslava Králová s obavou, že se touto cestou chtějí zviditelnit různí aktivisté.

V jiných částech Moravy mají radní k vyvěšení moravské vlajky ostřejší důvody. Křivdu cítí například lidé v Moravském Krumlově. „Považovali jsme za potřebné se k této iniciativě přidat. Vnímáme umělé rozdělení republiky, přesunutí moravských obcí do českých krajů a hlavně tvrdý pragocentrismus. Na ten ostatně poukázaly i nynější povodně. V Praze se jistě potřebné miliardy po povodních před osmi lety investovaly, na Moravě ale hráze pořád chybí. Jsou to křivdy, které okleštěná samospráva nenahradí,“ rozhorlil se starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý.

KAROLÍNA OPATŘILOVÁ
MARTIN MOŠTĚK