Tajemství podzemí odhalil výzkum, který byl zahájen 1. prosince 1990. „Speleo- logická skupina pod vedením Marka Šenkyříka objevila 9. února 1991 ve večerních hodinách kryptu. Má lichoběžníkový půdorys o šířce jednoho a půl metru až tří metrů a délce po hlavní ose devět a půl metru. Do krypty ústí čtyři až pět chodeb," píše se na webu katolik.cz. Ty směřovaly většinou do dosud neznámých zazděných prostor pod terasou schodiště. Právě tam byla objevena kolem dvou metrů vysoká vrstva volně promíchaných lidských kostí, které zcela zakrývaly dno.

Nejpozoruhodnějším nálezem křtinské kostnice bylo dvanáct lidských lebek. Jsou označeny černou kresbou ve tvaru vavřínového věnce a na čele se symbolem v podobě písmene T. „Dle historiků se jedná o kresby, které pocházejí ze sedmnáctého století a podle chemické analýzy se v použitém barvivu nacházela směs dřevěného uhlí a živočišného tuku," uvedla ve své zprávě k otevření kostnice ve Křtinách Ladislava Horáčková, vedoucí oddělení lékařské antropologie Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Křtinské lebky se symbolem vavřínového věnce jsou z několika důvodů unikátem. Jedná se totiž o dosud nejseverovýchodněji vzdálenou lokalitu od nejčastějších míst podobných nálezů, které byly na jihozápadu Rakouska. Tam bylo celkem běžné pomalovávat a popisovat lebky zemřelých. Také typem kresby se lebky ze Křtin řadí k nejstarším svého druhu, neboť jsou zdobeny pouze jednoduchou černou kresbou. A především jde o první takovýto nález v českých zemích.

V kryptě byly uloženy pozůstatky téměř tisíce osob. Na místě středu dnešního křtinského chrámu býval hřbitov, který se rozkládal kolem malého kostela. Kvůli stavbě nového však musel být zrušen. Kostnice obsahuje kosti od třináctého století do první poloviny století osmnáctého a byly do ní uloženy i ostatky z hrobek či krypt původních kostelů. Kostnice byla slavnostně otevřena 23. října 2005. Nyní je přístupná na požádání v době od osmi hodin do čtyř odpoledne, případně po domluvě. „Veřejnosti ji otevíráme také v květnu a červnu při pouti a některé neděle o prázdninách," doplnil křtinský farář Jan Peňáz.

Kostnice pod křtinským kostelem. Zdroj: DENÍK/Leona Paroulková

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ