Váš dětský domov se loni osamostatnil, jak se projevily změny na životě dětí?

Je to pouze rok, je těžké to hodnotit, ale změny byly určitě k lepšímu. Projevilo se to na zdravotním stavu i rozvoji osobností dětí.

Máte plno?

Máme. Je tady pět bytů, v každém může být nejvíce osm dětí. V českých dětských domovech ubývá vychovatelů, dětí je pořád stejně.

Máte problém sehnat zaměstnance?

Já usiluji o kvalifikovaný sbor. Přesto problémy s obsazením míst naštěstí nemám. Velmi pozitivní je to, že kvalifikované vychovatelky s vysokoškolským vzděláním, které odešly na mateřskou, mají zájem se zase vrátit.

Práce vychovatele je asi náročná…

Je to velice náročná práce, společností málo doceněná. Je to přehlížená práce i v pedagogických kruzích. Vychovatel v dětském domově musí projít psychologickými testy, musí mít vysokoškolské vzdělání a nemůže hledět na volný čas. Navíc je to finančně nedoceněné, je to horší i než u ostatních pedagogů.

Trend je více podporovat umisťování dětí do pěstounských rodin. Rodina je pro dítě asi nejvhodnější, potvrzují to odborníci i ministerstvo školství…

Jako ředitelka dětského domova jsem přesvědčena, že všechny děti mají právo na rodinu. Určitě bychom nedrželi žádné dítě proto, abychom měli naplněnou kapacitu. Pracuji intenzivně s orgány sociálně právní ochrany dětí, mám snahu navazovat kontakty s občanskými sdruženími a se státními organizacemi, které pracují s pěstounskými rodinami. Realita je bohužel taková, že mnoho dětí se do pěstounských rodině nedostane. Ao tymyse staráme.

Ale souhlasíte s tímto trendem?

Tento trend je správný. Myslím si ale, že by se mnohem více mělo pracovat s původními rodinami. Pokud se nařídí ústavní výchova, trvá někdy zbytečně dlouho. Mělo by se dbát na větší odpovědnost rodičů, ti by se měli snažit, aby dostali svoje dítě zpět.

Jak se vám spolupracuje s neziskovými organizacemi?

Neziskové organizace spolupracují, myslím, že komunikujeme dobře. Máme stejný cíl, což je pomoc dětem.

Co vám vadí na současné legislativě?

Určitě by nám pomohlo, kdyby byla v legislativě ošetřena hostitelská péče, to by dětem mohlo pomoci.

Co to znamená?

Děti, které nejsou vhodné pro pěstounskou péči, mohou využít tak zvanou hostitelskou péči. To znamená, že jezdí na návštěvy.

V jakých případech dítě zůstává u vás? Jsou nějaké výhody dětského domova proti pěstounské péči?

Péče v pěstounských rodinách vyjde levněji, to je pravda. Ale je potřeba si uvědomit, že v dětských domovech pracují speciální pedagogové a ti se starají o děti, které už v pěstounské rodině byly a vrátily se, nebo mají takový handicap, že nejsou vhodné pro rodiny. Některé děti potřebují kromě lásky v rodině i odbornou péči.

Infografika