Tato část zámku byla podle kastelánky Martina Rudolfové dokončena již v roce 1554 Divišem Černčickým z Kácova. „Jedná se o dochovanou část původní tvrze. A tedy o jednu z nejstarších stavebních částí hlavní budovy zámku v celém areálu této památky,“ uvedla Rudolfová.

Opravy stály přibližně milion korun a zahrnovaly obnovu povrchu omítek a podstřešní římsy. Dělníci ošetřili také všechny kovové a dřevěné prvky na fasádě. Repasovali nebo podle původních vyrobili a osadili i nové části kastlových oken. „Současně byl také obnoven balkón z 19. stol. na západní fasádě v části mladší budovy zámku, která k tvrzi přiléhá,“ doplnila rozsah oprav kastelánka.

Podobnou obnovou prošla loni na jaře i východní fasáda zámku. Stav fasád vnějšího pláště budovy zámku je nyní ve velmi dobrém stavu. „Další nutná oprava čeká střechy hlavní zámecké budov. Jedná se především o výměnu břidlice a klempířských prvků,“ uzavřela Rudolfová.