Ten dělal daňovou kontrolu akce. „Penále se týká nedodržení termínu dokončení stavby, která se protáhla zhruba o rok," sdělil předseda kunštátského finančního výboru Petr Sojka.

Státní fond však městu odmítal proplatit více než dva miliony korun. Jeho pracovníci našli při kontrolách spoustu nedostatků ve výsadbě některých dřevin, které měly být podle projektu podstatně větší, ale i v úpravě cest a trávníků. Finanční úřad však podle Sojky dospěl k závěru, že po této stránce je nyní téměř vše v pořádku.

Město si tak u státního fondu může nyní nárokovat více než jeden milion korun. Je ale otázkou, jestli je dostane. Stanovisko finančního úřadu totiž není závazné.

A pokud se městu nepovede s fondem vyjednat navrácení alespoň části peněz, přijde o více než dva miliony. „Musíme to stihnout do konce března, kdy končí programové období této dotace. Pak již nebude možné ani její částečné proplacení. Stavba stále není ukončená a nabíhá nám penále. Město musí fondu doložit závěrečné vyúčtování akce, které není ještě odsouhlasené. A státní fond to musí schválit. Nevidím to proto příliš optimisticky," popsal předseda kunštátského kontrolního výboru Pavel Göpfert.

Zastupitelé jsou tak pořád v nejistotě. Nevědí, jakou část dotace dostane město zpátky. „Stále nevíme, na čem jsme. V rozpočtu počítáme s částkou ve výši zhruba dvou milionů dvě stě tisíc korun. A zatím netušíme, jestli nám vrátí alespoň něco nebo nic," přiblížil zastupitel Marek Lepka.

Devět set tisíc korun je ale podle něj již nenávratně pryč. „Každopádně je to průšvih. Ta částka není nějak závratně vysoká, ale ani malá. Mohli bychom za ni třeba něco opravit. Nyní přicházejí v úvahu dvě možnosti. Buď nás státní fond poškodil, a měli bychom podat nějakou správní žalobu. Anebo finanční úřad špatně pochopil podklady od státního fondu," zhodnotil Lepka.

Sojku překvapuje, že finanční úřad dospěl více než dva roky po dokončení stavby ke zcela odlišnému hodnocení akce než státní fond. „Předpokládal jsem, že odbornost pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny a fondu, kteří na stavbu dohlíželi, je na patřičné úrovni. Pokud byl ale jejich požadavek na odstranění nedostatků neoprávněný, tak by měla být celá zadržovaná částka městu proplacena," míní Sojka.

Že město přijde o dotaci, dávají zastupitelé za vinu technickému dozorci projektu a zastupiteli Lukáši Hrdličkovi. A také starostovi města Zdeňku Wetterovi, který na jeho činnost dohlížel. „Celá kauza bohužel může negativně ovlivnit spolupráci města s fondem na budoucích projektech. Kvůli chybám při stavbě a špatné komunikaci města jsme utrpěli nezanedbatelnou finanční ztrátu. Ti, kteří ji zavinili, by z toho měli vyvodit osobní odpovědnost a ze svých funkcí odstoupit," sdělil Sojka.

Stejného názoru je i Pavel Göpfert. „Měli by se zachovat jako chlapi a zamést si před svým prahem. Když se například prodlužoval termín dokončení obnovy Panské zahrady, měli vypsat nové výběrové řízení, ale neudělali to. I cena za práce by pak byla jiná," sdělil Göpfert.

Starosta se zatím nechce k záležitosti vyjadřovat. „Zpráva o kontrole poukázala na nové skutečnosti, které si musím nejdříve ověřit. Od toho se bude odvíjet i další postup," uvedl Wetter.