Nová stavba nahradila původní celodřevěnou konstrukci, které se před časem zřítila do potoka. Most má kvalitnější konstrukci, základy jsou z betonu a železa, pochůzná plocha a zábradlí jsou ze dřeva, obložení koryta potoka pod mostem pak z vápence. „Most se nachází v národní přírodní rezervaci Býčí skála a není určen cyklistům, ale pouze pěším turistům. Je v blízkosti silnice a přes svodidla k němu bude průchod,“ poznamenal strážce přírody Moravského krasu Antonín Tůma.

Dodal, že pokud se na Býčí skále v příštím roce opět zahnízdí sokoli, musejí turisté počítat se zákazem vstupu do této lokality. „Most v tom případě bude včetně modré turistické trasy až k jeskyni Býčí skála obousměrně uzavřený a to od dubna do června,“ upřesnil Tůma.