Dětem se věnuje šest kvalifikovaných učitelek a jedna školní asistentka. „Naše školka podporuje hlavně rozvoj pohybových schopností dětí, prevenci řečových vad a přípravu dětí na bezproblémový vstup do základní školy. Děti se odpoledne mohou zapojit do kroužků, jako jsou taneční kroužek,Veselé zpívání, zdravé dýchání s flétničkou nebo jóga,“ upřesnila ředitelka školky Dagmar Sýkorová.

Nový nábytek i střecha

Budova mateřinky v posledních letech dostala nová okna, zateplení a střechu, třídy pak nový nábytek a pomůcky.

„V kuchyni je od minulého roku nové odvětrávání a konvektomat. Zlepšily se tak podmínky pro přípravu stravy pro děti, zaměstnance i cizí strávníky. Vaříme stále pro padesátku cizích strávníků,“ podotkla ředitelka s tím, že v plánu jsou ještě úpravy školní zahrady, opravy rozvodů uvnitř budovy.