Zařízení pro předškoláky sídlí ve zrekonstruované budově v centru obce, která leží na severním okraji chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Možná i kvůli tomu patří příroda a pohyb do každodenního rozvrhu.

„Pracujeme podle modelového projektu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, tudíž zdraví, zdravá výživa a pohyb jsou pro nás prioritní. Zařazujeme dlouhé vycházky do okolní přírody, předplavecký výcvik i pobyty v solné jeskyni. Zapojením do projektu Zkus to zdravě zase děti rozvíjí pohybem svoji zdatnost a obratnost,“ uvedla ředitelka školky Ilona Jurková.

Členové SDH Okrouhlá.
Naši hasiči: V Okrouhlé mají novou zbrojnici, nedávno zachránili chlapci život

V mateřince se o děti starají dvě pedagogické a dvě provozní pracovnice. Strava pro předškoláky se připravuje přímo ve školce. Minulý rok děti začaly pracovat s interaktivní tabulí, která má přispět k jejich všestrannému rozvoji. „Mateřská škola je druhým domovem dětí, proto všechny činnosti, které pro ně připravujeme, jsou velkým přínosem a obohacením předškolního období, aby na čas strávený ve školce rády vzpomínaly, a aby jednou, až samy budou dospělými lidmi, uměly rozdávat lásku, radost a byly ohleduplné ke svému okolí,“ dodala ředitelka.