Zařízení navštěvuje ve čtyřech třídách sto sedm dětí, o které se stará jedenáct pedagogických pracovníků, z toho tři asistentky pedagoga pro děti v rámci inkluze. Rájec-Jestřebí - Mateřská škola I. v Rájci-Jestřebí se nachází ve Školní ulici v centru města nad základní školou. Zařízení navštěvuje ve čtyřech třídách sto sedm dětí, o které se stará jedenáct pedagogických pracovníků, z toho tři asistentky pedagoga pro děti v rámci inkluze.

„Naše mateřská škola je sloučena se školou základní a patří k nám i jednotřídní mateřská škola na ulici 9. května v Jestřebí,“ upřesnila vedoucí učitelka mateřské školy Lenka Přikrylová.

Barevná fasáda

Mateřinka prošla před několika lety rozsáhlou modernizací. Školní budovy dostaly zateplení a novou barevnou fasádu.

„Jednotlivé třídy jsou prostorné , umožňují dětem dostatek pohybu a mají samostatné ložnice. Strava je připravována a podávána přímo v mateřské škole,“ podotkla vedoucí učitelka. Do budoucna se plánují opravy elektroinstalace a sociálního zařízení a také dovybavení školní zahrady herními prvky. Rekonstrukce proběhne po etapách a podle možností zřizovatele.

„Zapojením do projektu Celé Česko čte dětem připravujeme pro děti různé akce spojené se čtením s různými osobnostmi, navštěvujeme pravidelně městskou knihovnu a rozvíjíme tím čtenářskou gramotnost u dětí. Věnujeme také velkou pozorností přípravě předškoláků, kteří navštěvují edukačně-stimulační skupinky v základní škole a do obou mateřských škol dochází také speciální pedagog, který s dětmi intenzivně pracuje,“ dodala vedoucí učitelka Lenka Přikrylová.