Za největší úspěch posledních let vedení zařízení považuje přebudování nevyhovující školní zahrady na certifikovanou přírodní školní zahradu. „S rekonstrukcí zahrady se započalo v dubnu 2014. Do plného provozu byla uvedena v září téhož roku a od té doby je neustále vylepšována a zdokonalována,“ uvedla ředitelka školky Eva Pařilová.

Děti na zahradě využívají nově zrekonstruované domečky. Třeba v Pekárničce najdou hliněnou pec, ve které učitelky s dětmi pečou brambory, štrůdl i pizzu. „V Domečku je kuchyňka a pokojíček, v dílničce plně vybavené ponky a nářadí pro polytechnickou výchovu, v Kůlničce u velkého pískoviště zahradní nářadí a nádobí pro dětmi tolik oblíbenou blátivou kuchyň,“ podotkla ředitelka stín, že na na zahradě nechybí ani herní prvky.

Děti z II. Mateřské školy v Rájci-Jestřebí.
Naše školka: Mateřinka v Rájci - Jestřebí září barvami, dětem čtou příběhy

Mateřská školka v Komenského ulici stojí od roku 1983. Ve čtyřech smíšených třídách ji navštěvuje 104 dětí. Před deseti lety mateřinka dostala novou fasádu a okna a oproavila se kotelna a zmodernizovala kuchyň. Rekonstrukce se dočkaly také vnitřní prostory.