Čas mají až do podzimu. „Podávat mohou projekty do participativního rozpočtu Společně pro Blansko 2023. Uzávěrka námětů je 16. října. Stejně jako loni by mělo být na uskutečnění vítězného nápadu vyčleněno sedm set tisíc korun. Částku ještě musí na svém červnovém zasedání potvrdit zastupitelé města,“ sdělila za blanenskou radnici mluvčí Pavla Komárková.

Oproti předchozím ročníkům se pro letošní rok mírně změnila pravidla. Nově by se měl opětovně rozšířit okruh projektů, které bude možné přihlásit. „Zůstala podmínka, že předmětem projektu nesmí být stavba, na kterou je potřeba stavební povolení. Nově ale budou přípustné záměry, u kterých postačuje ohlášení stavebnímu úřadu,“ upřesnila vedoucí finančního odboru Alena Skoupá.

Zastřešené posezení u hřiště. Tento projekt v blanenské části Klepačov získal v hlasování participativního rozpočtu největší podporu.
Participativní rozpočet? Nejvíce hlasů dostal přístřešek v Klepačově

Město také bude zaslané návrhy průběžně posuzovat a přihlášené podněty bude zveřejňovat na webových stránkách i sociálních sítích. „Lidé se tak o nápadech na zlepšení dozvědí dříve než ve fázi hlasování. Zmínku o participativním rozpočtu a podaných návrzích by obyvatelé Blanska měli nově najít také přímo v ulicích města, na místech, kterých se nový podnět nebo nápad týká. Stejně tak chceme viditelně označit prostranství, na kterých budeme realizovat nápady z loňského ročníku,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Zdroj: Youtube

Projekt může podat kterýkoliv zletilý obyvatel města, jeho návštěvník i ten, kdo v Blansku pracuje či studuje a je starší osmnácti let. Pro svůj záměr, jak vylepšit veřejná prostranství nebo budovy v majetku města, musí získat podpisy dalších dvaceti lidí.

Posezení pod širý nebem a na čerstvém vzduchu. V ulicích Blanska a místních částech Klepačov a Dolní Lhota přibude příští rok pětadvacet nových laviček. A také patnáct hnízd.
Blanenští si zvolili komfort. V ulicích přibydou lavičky a hnízda pro oddech

Nápady mohou zájemci předem konzultovat s pracovníkem odboru správy a rozvoje města Jiřím Svobodou. „O návrzích, které splní všechny podmínky, pak budou lidé hlasovat v listopadu,“ doplnila Alena Skoupá.

V roce 2021 v participativním rozpočtu zvítězil projekt Zastřešené posezení na Klepačově. Rok předtím hlasující přesvědčil nápad na doplnění více než tří desítek vyvýšených laviček a také několika sestav dřevěných stolků a sedátek po celém Blansku. V prvním ročníku participativního rozpočtu, v roce 2019, získal nejvíce hlasů projekt Zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově.

Podrobnější pravidla jsou na webových stránkách města.