Nápad opravit ruiny hradu vzešel od Karla Součka. „Mám k tomu místu silný vztah. Hrad jsem navštěvoval už před čtyřiceti lety a chodím tam dodnes. Začal jsem proto sledovat společnosti, které začaly opravovat zříceniny. Myslím, že se velmi povedla například oprava zříceniny hradu Hauenštejn na řece Ohři,“ uvedl iniciátor oprav.

Spolku pěti nadšenců se nelíbí současný stav hradu pocházejícího ze třináctého století. „Bez rychlého zásahu bude z hradu jen hromada kamení. Myslíme proto, že by se s tím mělo začít něco dělat. Jako první krok chceme nechat vypracovat studii se způsoby uchování současného stavu hradu nebo možnými rekonstrukcemi,“ upřesnil Souček.

Pracovníci Národního památkového ústavu proto svolali jednání přímo v místě zříceniny hradu. Tam zástupci z řad památkářů, ochranářů i města Blanska debatovali o možnostech oprav hradu.

„Z hlediska státní památkové péče je pozastavení dalšího chátrání zříceniny hradu Blansek žádoucí a vítáme je. Nejlepší bude odstranit příčiny, které vedou k současnému špatnému stavu památky. Což znamená například zničit vegetaci, která svými kořeny poškozuje hradní zdi, nebo dozdění chybějících částí hradu původním materiálem,“ vyjádřila se při místním šetření Helena Müllerová z brněnského pracoviště Národního památkového ústavu.

Podle starosty obce Vavřinec Miloslava Novotného bude nutné nejprve pořídit studii současného stavu zříceniny. „Blansek stojí v našem katastrálním území, o aktivitě členů spolku proto vím. Ze schůzky na hradě vyplynulo, že nejdřív musí být vypracovaná studie o současném stavu hradu a na jejím základě se pak rozhodne, jak postupovat dál,“ upřesnil starosta.

On sám činnosti Spolku pro záchranu hradu Blansek fandí. „Hrad byl ve druhé polovině třináctého století významným centrem našeho regionu. Myslím, že je dobrý nápad vše zakonzervovat a postupně opravovat. Jako objekt spojený s počátkem osidlování blanenského regionu a tudíž i území naší obce si zaslouží zachování v důstojnější podobě pro další generace. Do původního stavu hrad vrátit zřejmě nepůjde, navíc by si celá akce vyžádala velké množství peněz,“ doplnil.

Významné slovo při případných opravách hradu budou mít také ochránci ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Blansek se totiž nachází na území národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy.