Z Holštejna na Blanensku do sousedního Baldovce je krásná procházka. Mezi loukami kolem potoka Bílá voda. V jeho okolí stojí řada chat. Že by část této lokality byla za třicet, padesát let zatopená a zdrojem vody? To si řada místních nyní nedokáže představit.

Státní úředníci Holštejn po letech opět navrhují zařadit do seznamu míst, která chtějí hájit pro případnou výstavbu vodních nádrží. Pro situaci, že v dané lokalitě nebude v příštích letech dostatek vodních zdrojů a bude potřeba je posílit. „Máme tu chatu, kterou jsme kupovali v roce 1975. O tom, že by v blízkosti Holštejna někdy stála přehrada jsem slyšela už před několika desítkami let. Zdejší údolí a louky jsou široké a téměř na rovině. Nádrž by byla velmi mělká a spousta vody se odpařila. Navíc je potok přes léto téměř na suchu,“ říká při cestě na autobus Helena Peslová z Brna.

Pro rodiny v nouzi sbírají potraviny. Pomůžou konzervy nebo trvanlivé mléko.
Blanenští pomáhají lidem v nouzi. Nashromáždili přes tunu potravin

Někteří místní však posílení zdrojů vody do budoucna naopak vítají. „Mně by přehrada nad Holštejnem nevadila. Ze všech stran slyším obavy z dlouhotrvajícího sucha a nedostatku pitné vody,“ říká před jedním z domů muž, který si přál zůstat v anonymitě.

Vedení obce má však odmítavé stanovisko. Ministerských úředníkům z rezortu zemědělství a životního prostředí poslalo nedávno otevřený dopis. S návrhem na zařazení obce do zmíněného seznamu nesouhlasí. „Vodní nádrž by měla podle nás zásadní vliv na unikátní jeskynní systém Moravského krasu. A také ekosystémů, které jsou na něj navázané. Dalším důvodem proti výstavbě je umístění hráze vodního díla v bezprostřední blízkosti rodinné zástavby obce,“ vysvětluje starosta obce Petr Mynařík.

Se zařazením Holštejna do seznamu lokalit na posílení vodních zdrojů mají problém i ochránci přírody. „Jednak je tu aspekt narušení ochrany přírody a také z geologického hlediska není tato lokalita dobrá. Pod povrchem se nachází řada zlomů a puklin. Nádrž by měla problém vodu udržet,“ říká pracovník Správy CHKO Moravský kras Antonín Tůma.

Příchod k zámku naváže na stávající pěší zónu.
Blansko za projekt hasičské zbrojnice ušetřilo milion. Přestavba je horké téma

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře se však nejedná o žádný záměr ani plán na výstavbu přehrady. V současnosti se o stavbě vodní nádrže v této lokalitě neuvažuje. „Zásadní úlohou sestavení seznamu lokalit pro hromadění povrchové vody, je formou územního hájení zamezit jejich nevratnému poškození. Nebo nákladnému využití těchto jedinečných území pro jiné účely,“ říká Chmelař.

V následujících letech nechá Povodí u vybraných lokalit, ve kterých dochází k poklesu vydatnosti vodních zdrojů, vypracovat odborné studie. Poskytnou podrobnější informace o vodohospodářském přínosu lokality a zhodnotí další aspekty případného vodního díla. „Teprve tyto studie nám poskytnou první podrobnější informace o tom, zda je vůbec technicky možné, za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu v dané lokalitě vodní dílo postavit. A jestli by mělo vodohospodářský přínos,“ dodává mluvčí.