Na bezmála šesti hektarové nádrži došlo k celkové opravě a k odtěžení sedimentů. Těch těžká technika odvezla přibližně třiadvacet tisíc kubíků. Ještě předtím však dno museli prozkoumat pyrotechnici. „Nádrž se totiž nachází v zóně, kam dopadala munice z trhacích jam sovětské armády. Ta v této oblasti likvidovala munici na konci druhé světové války,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Opravy se týkaly bezpečnostního přelivu a skluzu. Došlo také k zapravení nátrží na levém břehu a dělníci opravili také betonové čelo spodních výpustí. Stály patnáct milionů korun. Těžbu sedimentů v hodnotě téměř sedmi milionů provedli vodohospodáři ve vlastní režii. „Obnovou parametrů malé vodní nádrže Smolenská jsme vytvořili hodnotný lokální prvek ekologické stability v okolní krajině. Důležitou funkcí tohoto vodního díla je i zajištění minimálního zůstatkového průtoku v Malonínském potoce pod nádrží a celkové zlepšení odtokových poměrů,“ upřesnil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.