S vylepšením vodní nádrže Skalice začalo Povodí Moravy letos na jaře. Hotovo má být v listopadu. „Našim cílem je vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ okomentoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Ze dna nádrže vodohospodáři odstraní přibližně dvacet tisíc kubíků usazenin. Rybník se dočká opravené hráze. „Vodohospodáři také rozšíří stávající ostrov a navíc vybudují zcela nový ostrov,“ doplnil informaci mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Nový ostrov potom poslouží hlavně pro hnízdění ptactva. „Na přítocích do nádrže odstraníme dnový sediment a náletové křoviny a vytvoříme malé tůně, které zvýší biodiverzitu prostředí,“ popsal ještě ředitel Gargulák. V blízkosti nádrže vysadí Povodí Moravy nové stromy, olše, jeřáby a vrby.

Obnova nádrže vyjde na více než dvaadvacet milionů korun, část uhradí Ministerstvo zemědělství a další náklady zaplatí Povodí Moravy. Čtyřhektarová vodní nádrž Skalice se nachází západně od obce Skalice nad Svitavou, slouží k zachytávání povodňových průtoků, chovu ryb a jako přirozený vodní biotop.