Na novinku, jež má zvýšit bezpečí cestujících, upozornil server Zdopravy. Mluvčí Správy železnic Jan Nevola Deníku řekl, že v současnosti mají železničáři na českém území několik tisíc kamer a dozoruje je řádově nižší počet zaměstnanců. Umělá inteligence bude postupně jejich činnost částečně nahrazovat a oni se budou věnovat jiným důležitým činnostem.

„V případě nenadálých situací upozorní dohledové zaměstnance. Ti pak na místo mohou operativně vyslat například jednotky Integrovaného záchranného systému. Chytrá analýza vyhodnocuje například dlouho odložená zavazadla, která by mohla být potenciálně nebezpečná,“ sdělil mluvčí Nevola.

Software upozorní například i na vytažení zbraní, člověka ležícího na zemi a další nestandardní chování. „Nejen ve stanicích, ale také v blízkosti technologických budov, datových center a dalších objektů pro zajištění provozu železnice,“ upřesnil Nevola.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Unikátní technologii dodala a na jihu Moravy zkouší společnost TTC Marconi. Podle ředitele rozvoje obchodu Martina Bajera má ověřovací provoz zjistit, zda testovaný software vyhovuje nasazení v prostředí Správy železnic.

Zároveň se snaží najít a nastavit optimální využití videoanalytiky a s ní spjaté umělé inteligence. Cílem je pak získat schopnost rozlišit potenciálně nebezpečné situace a rychle reagovat.

Město Adamov představilo lidem po třech letech prací Pohádkový lesopark. Zdroj: se souhlasem MENDELU
Houby s úsměvem. V Adamově slavnostně představili lidem nový lesopark

„Tato řešení jsou to použitelná zejména tam, kde se zabezpečuji větší členité prostory vyšším množstvím kamer a není v moci člověka všechny tyto kamery sledovat,“ uvedl Bajer.

Jak to funguje po technické stránce?

  • Behaviorální analytika využívá umělou inteligenci k automatické detekci, analýze a pochopení akcí a událostí.
  • Je založena na implementaci hlubokých neuronových sítí schopných analyzovat a definovat konkrétní činnosti pomocí video streamů z konvenčních bezpečnostních kamer.

Ředitel Bajer dodal, že odborníci ověří správné nastavení jak kamer, tak vyhodnocovacího softwaru. Při testování také řadu nestandardních situací na nástupištích uměle vytvoří.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Mezi testovanými scénáři bude i detekce člověka se zbraní, detekce násilného chování nebo třeba ležícího člověka,“ poznamenal specialista.

Chytrou analýzu chce Správa železnic postupně nasadit na co největší část sítě, a to nejen ve velkých stanicích. Využití železničáři předpokládají i na menších zastávkách, kde sice není provozně a ekonomicky možné zajištění stálé ochranné služby, ale podobný dozor je vzhledem k frekvenci cestujících efektivní.