V lese v zimních měsících vykáceli suché a proschlé kmeny, které zasáhlo sucho z předchozích let. Nad tratí podle lesníků těžba finišuje. Kvůli prosychání stromů, museli zvolit rychlejší postup a odtěžit naráz větší plochu. „Dřeviny v této lokalitě jsou již mýtně zralé a tudíž jsou určeny k postupné obnově za mladé jedince. Pokud by nedocházelo k nahodilým těžbám porosty by byly postupně rozpracovány malými proužkovými sečemi, ovšem rychlost prosychání nás nutí volit rychlejší postup,“ informoval na webu města vedoucí polesí Vranov Ivo Březina.

V Kuničkách staví workoutové hřiště (na snímku). Plánují i sportoviště s umělých povrchem.
V Kuničkách staví workoutové hřiště. Plánují i sportoviště s umělým povrchem

Dodal, že na vrstevnicové cestě od hřbitova budou těžební práce pokračovat i v červnu. „Pokud to bude situace vyžadovat a v vzhledem k plánované uzavírce železničního koridoru, budeme pokračovat i v zimních měsících. Celkově porost bude postupně odtěžován, protože v jeho nitru se nachází spousta suchých stromů, které budou svojí vahou postupně padat,“ dodal Březina. Pokácené kmeny dopravují lesníci pod kopec pomocí lanovky.