V křesle okresního policejního ředitele v Blansku se během necelého roku vystřídali tři muži. Na začátku dubna do něj usednul třiačtyřicetiletý Miloslav Klodner. Je posledním okresním policejním ředitelem.Od prvního ledna totiž kvůli nové policejní reformě okresní policejní ředitelství zanikají. „Tento bod reformy se týká pouze vedoucích pracovníků a managementu. Další útvary zůstávají beze změny,“ říká Klodner.

Jak se policejní reforma dotkne po Novém roce konkrétně Blanenska?
V prvé řadě zanikne okresní policejní ředitelství. Organizační struktura policie se přizpůsobuje samostatným regionům, dosud policie v návaznosti na soudnictví a státní zastupitelství tuto strukturu nekopírovala. Vzniknou nová krajská ředitelství, která získají určitý stupeň organizační a ekonomické samostatnosti.

Na postu okresního policejního ředitele tedy končíte. Kdo bude stát v čele policie na Blanensku?
Místo okresního ředitelství zůstanou dva odbory. Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování, v jejichž čele stojí dva lidé. Nad nimi pak bude příslušný zástupce ředitele krajského ředitelství, které má sídlit v Brně.

Kam zamíříte vy?
Já zůstávám v Blansku na pozici vedoucího odboru vnější služby.

Jedním z proklamovaných bodů nové reformy je snaha dostat více policistů do ulic. Je to reálné?
Myšlenka dostat více policistů do ulic zní pěkně. Ale lidé si často neuvědomují, čím vším se policisté musejí zabývat. Já tomu soukromě říkám papírová válka. Jde o neskutečné množství protokolů a různého papírování. Můžeme naplánovat práci tak, aby byli policisté více v terénu, ale zatěžujícímu papírování se stejně vyhnout nemůžeme. Jedním z kroků reformy policie je i snížení této zátěže elektronizací spisové agendy. Myslím, že je to určitě krok správným směrem, který požadovaný čas pro práci v ulicích bezesporu přináší.
Během roku se policie snažila masivní kampaní získat do svých řad nové lidi …
K prvnímu lednu máme zhruba patnáct neobsazených míst. Zájem o práci u policie není na Blanensku zrovna velký. Výběrové řízení je navíc poměrně komplikované. Uchazeči musejí splnit dost přísná kritéria.

Kde vás v současnosti nejvíce tlačí bota?
Největší problém s nedostatkem policistů máme v menších obvodních odděleních, jako jsou třeba Černá Hora nebo Letovice, kde lidé opravdu chybějí.

V uplynulých měsících jste přišli s několika preventivními akcemi …
Chceme lidem dokázat, že heslo Pomáhat a chránit je náplní naší práce. Prevenci považuji za naprosto standardní součást policejní práce. Letos jsme uspořádali akci zaměřenou na motorkáře, při které jsme se snažili bez příkras poukázat na realitu na silnicích. Další preventivní akce jsme udělali ve školách, jejich hlavním tématem byly drogy a alkohol. Prevence je ovšem běh na dlouhou trať.

Zmínil jste drogy. Ty jsou na Blanensku hodně rozšířené. Jak se proti nim snažíte bojovat?
V květnu jsme založili speciální skupinu, která se začala problematice drog věnovat. Do současné doby jsme odhalili osm varen pervitinu, ale to je špička ledovce. Boj s drogami je obrazně řečeno boj s devítihlavou saní, proto nelze říct, že bychom i přes dosažené úspěchy drogovou problematiku na Blanensku vyřešili. Naší snahou je výrobě drog zabránit, zamezit jejich distribuci a ztížit jejich dostupnost.